loste_saker

loste-saker.jpg

Løste saker

Saker som er løst skal flyttes over hit. Altså lenkes her og fjernes fra tabellen i uløste saker.

  • 10.08.2021 - Storøyaveien 108 er løst ved at grunneier bistår med å flytte komposthaugen noen meter. Tilgang til svaberget er derfor mellom stranda øst for eiendommen og eiendommen.